نوید ناطقی

نوید ناطقی هستم
متولد بهمن ۷۳
دانشجوی دندانپزشکی

تمامی آنچه دراین بلاگ مینویسم “درباره‌ی من” و نظرات من است
به بیانی بهتر نوشتن بهانه‌ایست برای بهتر شناختن خودم و نظم بخشیدن به افکارم