در جایی خواندم که نوشته شده بود دکترها به بهشت نمیروند!

و در ادامه میگوید:
بیماری هدیه طبیعت به دکترها است

بدون آنکه بخواهم موافقت یا مخالفت با جمله بالا را بیان کنم احساس کردم ما بیشتر از اینها به طبیعت دین داریم :

اختلاف و قتل و اختلاس هدیه طبیعت به قاضیان و داوران و وکلا است

ترس از امنیت هدیه طبیعت به دولتمردان
و
جهل هدیه طبیعت به رهبانیت است.

زباله های سر کوچه هدیه طبیعت به رفتگرمان است
و بی حجابی و ماهواره تحفه‌ای برای برادرانمان

ترور هدیه طبیعت به سیاست مداران و باج‌گیران
و تعصب نثار جنگ طلبان است

و بسی هدایای بیشماری که طبیعت با زلزله و سیل و ویرانی و … پیشکشمان میکند

و بهشت ، این آخرین هدیه طبیعت به ماست؟