نویسنده: نوید ناطقی

طب سنتی یا مدرن؟ (۲)

ادامه‌ی مطلبنمایش ۳ کامنت

طب سنتی یا مدرن؟ (۱)

ادامه‌ی مطلبنمایش ۲ کامنت

چه کسی به بهشت میرود؟

در جایی خواندم که نوشته شده بود دکترها به بهشت نمیروند!

ادامه‌ی مطلبنمایش ۴ کامنت

من این است؟

ادامه‌ی مطلبنمایش ۲ کامنت

بوی عید

شاید این روزها چندان بوی عید نمی‌آید.

ادامه‌ی مطلبنمایش ۳ کامنت

شروع

به عنوان نوآموزی کم‌تجربه مینویسم.

ادامه‌ی مطلبنمایش ۶ کامنت